Sarudi Tavirózsa Óvoda

Cím: 3386 Sarud, Munkácsy út 2/2

Vezető: Tóthné Szabad Katalin

Telefonszám: 36/362-005

Fax: 36/362-005

Email: ovoda@sarud.hu

Facebook: https://www.facebook.com/Sarudi-Tavir%C3%B3zsa-%C3%93voda-1590486207854181/

Bemutatkozás:

Intézményünk bemutatása

Községünkben óvoda 1969 óta működik. Az épület erre a célra készült és az akkori igényeknek megfelelően két csoport fogadását tette lehetővé.

Ezt követően épületbővítéssel, 1980-tól három csoport fogadására lett alkalmas.

2013. 01. 01-től önálló intézményként Sarudi Tavirózsa Óvoda néven két, részben osztott csoporttal működünk, fenntartónk Sarud Község Önkormányzata.

A felszabadult harmadik csoportszobánk tornaszobaként funkcionál.

Óvodánkhoz tartozik még egy játszó udvar mely felszereltségét tekintve, megfelel a törvényi előírásoknak, és lehetőséget biztosít a tartalmas kinn tartózkodásra, a változatos mozgások gyakorlására.

Rendelkezünk még logopédiai szobával és konyhakerttel, mely az örömteli kerti munka lehetőségét teremti meg.

2017 nyarán a fenntartó Községi Önkormányzat által benyújtott és támogatást nyert BM pályázatnak köszönhetően óvodánk külsőségeiben teljesen megújult. Tető és nyílászáró csere, homlokzatszigetelés történt és akadálymentes feljárók épültek.

Óvodánkba beíratható maximális gyermeklétszám: 50 fő

Két csoportunkban 4 kinevezett óvodapedagógus dolgozik, ebből egy pedagógus szakvizsgázott, egy másik pedagógus a nevelési év végén fog szakvizsgázni. Az óvodai nevelőmunkát 2 szakképzett dajka segíti. A gyermekek egyéni fejlesztését az óvodapedagógusok mellett logopédus, pszicho-pedagógus segíti.

A hozzánk járó gyermeke több mint 90% roma származású, igen magas a hátrányos és halmozottan hátrányos kisgyermekek aránya. Mindezek meghatározzák intézményünk sajátos arculatát. Intézményünk egyediségét helyi és környezeti adottságaink, lehetőségeink, hagyományaink, módszereink adják.

Helyi nevelési programunk kiindulópontja az egyénre szabott differenciált bánásmóddal a tanulási készségeket, képességeket megalapozó fejlesztés.

Programunkhoz adaptációra választottuk Porkolábné Dr. Balogh Katalin Komplex Prevenciós Óvodai Programját, melyet a nevelőtestület az óvodavezetővel közösen dolgozott ki.

E program alapja a mozgásfejlesztés, mely a gyermek alapvető mozgásigényére támaszkodva, spontán motiváció révén segíti képességei fejlődését. Az ehhez kapcsolódó tudatosan megválasztott fejlesztő játékok, illetve a szakszerűen megtartott mozgáskoordinációs gyakorlatok komplex fejlesztés lehetőségét adják meg.

Tartalma összhangban van óvodánk adottságaival, optimális feltételrendszerével, a település differenciálódó társadalmi igényeivel, szükségleteivel és gyermekeink szociokulturális hátrányaival

Az óvoda 2010 óta eredményesen működteti az Óvodai Fejlesztő Programot. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásában, integrációjában, esélyegyenlőség megteremtésében kiemelt szerepet vállalunk. Sok projektnapot szerveztünk a szülőkkel, gyerekekkel és a helyi civil szervezetekkel együtt.

Sikeresen pályáztunk az „Esélyteremtő óvoda” projektre, mely a pedagógiai tevékenység hatékonyságát segíti, egyben az óvodai fejlesztő programot (IPR) váltja fel.

A projekt neve: EFOP-3.1.3-16-2016-00001 Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása kiemelt projekt az „Esélyteremtő óvoda"

 

 

 

Letölthető dokumentumok: